Available courses

Edukacija o korištenju novog sustava za e-učenje

Mjesto: Zagreb
Regionalni centar:
Organizatori: Administrativni sud u Bremenu, Pravosudna akademija
Voditelj:
Autori obrazovnih materijala:
Ciklus:
Tema:
Programsko područje:
Vrsta edukacije:
Način realizacije:
Ciljne skupine:
Web vidljivost: No
  • Kreator: PAK Administrator
  • Kreator: Vedran Cerić
  • Kreator: Theodora Janjušević
  • Kreator: Tomislav Tomičić
  • Kreator: Mirna Vuk

Komunikacijske vještine

Mjesto: Split
Regionalni centar:
Organizatori: Pravosudna akademija
Voditelj:
Autori obrazovnih materijala:
Ciklus:
Tema:
Programsko područje:
Vrsta edukacije:
Način realizacije:
Ciljne skupine:
Web vidljivost: No

Novi kolegij, 26.5

Mjesto: Zagreb
Regionalni centar: Pravosudna akademija, Zagreb
Organizatori: Pravosudna akademija
Voditelj: Pero Perić
Autori obrazovnih materijala: Pero Perić
Ciklus: Ljudska prava
Tema: Stečajno pravo
Programsko područje: Cjeloživotno
Vrsta edukacije: Radionica
Način realizacije: hibridna edukacija
Ciljne skupine: suci i državni odvjetnici
Web vidljivost: No
Tekst za web:

tekst za web

Napomena:

napomena

Poznavanje moodla

Mjesto: Zagreb
Regionalni centar:
Organizatori:
Voditelj:
Autori obrazovnih materijala:
Ciklus:
Tema:
Programsko područje:
Vrsta edukacije:
Način realizacije:
Ciljne skupine:
Web vidljivost: No

Predložak

Mjesto: Zagreb
Regionalni centar: Pravosudna akademija, Zagreb
Organizatori: Pravosudna akademija
Napomena o organizatorima:

Napomena o organizatorima...

Voditelj: Admin User
Napomena o voditelju:

Napomena o voditelju...

Autori obrazovnih materijala: Admin User
Napomena o autorima:

Napomena o autorima...

Ciklus:
Tema:
Programsko područje:
Vrsta edukacije:
Način realizacije:
Ciljne skupine:
Web vidljivost: Yes
Tekst za web:

Tekst za web...

Napomena:

Tekst napomene...

Klasa: abcde
Urudžbeni broj: 12345

Proces izbora

Mjesto: Zagreb
Regionalni centar:
Organizatori:
Voditelj:
Autori obrazovnih materijala:
Ciklus:
Tema:
Programsko područje:
Vrsta edukacije:
Način realizacije:
Ciljne skupine:
Web vidljivost: No

Test za PAK

Mjesto: Zagreb
Regionalni centar:
Organizatori:
Voditelj:
Autori obrazovnih materijala:
Ciklus:
Tema: Stečajno pravo
Programsko područje:
Vrsta edukacije:
Način realizacije:
Ciljne skupine:
Web vidljivost: No
  • Kreator: Vedran Cerić
  • Kreator: Suejla Ibrahimkadić
  • Kreator: Dragana Smoljanović
  • Kreator: Tomislav Tomičić
  • Kreator: Mirna Vuk

Zaštita od požara

Mjesto: Zagreb
Regionalni centar: Pravosudna akademija, Zagreb
Organizatori: Visoki kazneni sud RH
Napomena o organizatorima:

Napomena organizatorima

Voditelj: Admin User
Napomena o voditelju:

Napomena voditelju

Autori obrazovnih materijala: Admin User
Napomena o autorima:

Napomena autorima

Ciklus: Stečajno pravo
Tema: Krađa maloljetnika
Programsko područje: Državna škola
Vrsta edukacije: E-tečaj
Način realizacije:
Ciljne skupine: stečajci
Web vidljivost: Yes
Tekst za web:

Tekst za web

Napomena:

Generalna napomena

Klasa: abcde
Urudžbeni broj: 12345

test 1245

Mjesto: Zagreb
Regionalni centar: Pravosudna akademija, Zagreb
Organizatori: ERA
Voditelj:
Autori obrazovnih materijala:
Ciklus: Ljudska prava
Tema: Stečajno pravo
Programsko područje: Državna škola
Vrsta edukacije: E-tečaj
Način realizacije:
Ciljne skupine: stečajci
Web vidljivost: No

Testni tečaj za pravosudne dužnosnike

Mjesto: Zagreb
Regionalni centar: Pravosudna akademija, Zagreb
Organizatori: Služba 1.3
Voditelj: Guest user
Napomena o voditelju:

Napomena o voditelju...

Autori obrazovnih materijala: Guest user
Napomena o autorima:

Napomena o autorima...

Ciklus: Stečajno pravo
Tema: Krađa maloljetnika
Programsko područje: Državna škola
Vrsta edukacije:
Način realizacije:
Ciljne skupine: stečajci
Web vidljivost: Yes
Klasa: abcde
Urudžbeni broj: 12345

P novi

Category: Projekti
Mjesto: Zagreb
Regionalni centar:
Organizatori: Pravosudna akademija
Voditelj:
Autori obrazovnih materijala:
Ciklus:
Tema:
Programsko područje:
Vrsta edukacije:
Način realizacije:
Ciljne skupine:
Web vidljivost: No

Testni projekt

Category: Projekti
Mjesto: Zagreb
Regionalni centar:
Organizatori:
Voditelj:
Autori obrazovnih materijala:
Ciklus:
Tema:
Programsko područje:
Vrsta edukacije:
Način realizacije:
Ciljne skupine:
Web vidljivost: No

test projekt, u provedbi, pa dionik

Category: Projekti
Mjesto: Zagreb
Regionalni centar:
Organizatori: Pravosudna akademija
Voditelj: Tomislav Tomičić
Autori obrazovnih materijala:
Ciklus:
Tema:
Programsko područje:
Vrsta edukacije:
Način realizacije:
Ciljne skupine:
Web vidljivost: No

Projekt A

Category: Projekti
Mjesto: Zagreb
Regionalni centar:
Organizatori:
Voditelj:
Autori obrazovnih materijala:
Ciklus:
Tema:
Programsko područje:
Vrsta edukacije:
Način realizacije:
Ciljne skupine:
Web vidljivost: No

Aktivnost 1

Category: EIPA
Mjesto: Zagreb
Regionalni centar:
Organizatori:
Voditelj:
Autori obrazovnih materijala:
Ciklus:
Tema:
Programsko područje:
Vrsta edukacije:
Način realizacije:
Ciljne skupine:
Web vidljivost: No

Kibernetički kriminal

Category: EIPA
Mjesto: Zagreb
Regionalni centar:
Organizatori:
Voditelj:
Autori obrazovnih materijala:
Ciklus:
Tema:
Programsko područje:
Vrsta edukacije:
Način realizacije:
Ciljne skupine:
Web vidljivost: No

Edukacijska aktivnost testnog projekta

Mjesto: Zagreb
Regionalni centar:
Organizatori: Pravosudna akademija
Voditelj: Admin User
Autori obrazovnih materijala:
Ciklus: Ljudska prava
Tema: deda
Programsko područje: Cjeloživotno
Vrsta edukacije:
Način realizacije:
Ciljne skupine:
Web vidljivost: No

Tomica

Category: Završni ispiti
Mjesto: Zagreb
Regionalni centar:
Organizatori: Pravosudna akademija
Voditelj:
Autori obrazovnih materijala:
Ciklus:
Tema:
Programsko područje:
Vrsta edukacije:
Način realizacije:
Ciljne skupine:
Web vidljivost: No

Završni ispit - demo

Category: Završni ispiti
Mjesto: Zagreb
Regionalni centar: Pravosudna akademija, Zagreb
Organizatori: ERA
Voditelj: Guest user
Napomena o voditelju:

Neka napomena voditelju...

Autori obrazovnih materijala: Guest user
Napomena o autorima:

Neka napomena autorima...

Ciklus: Stečajno pravo
Tema: Krađa maloljetnika
Programsko područje: Državna škola
Vrsta edukacije:
Način realizacije:
Ciljne skupine: stečajci
Web vidljivost: Yes
Napomena:

Neka napomena vezano za ispit...

Klasa: abcde
Urudžbeni broj: 12345